Blijf leren.

Blijf ontwikkelen.

 

Artikel

Werkenden euforisch over deelname learning communities

Afbeelding
Keep Educating Yourself

Bijna negentig procent van de deelnemers aan learning communities ervaart de deelname als nuttig. Zeer nuttig zelfs, zegt ongeveer twee derde van de deelnemers. Dit blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek naar ervaringen van werkenden met learning communities, uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam.
Tachtig procent van de respondenten gaf aan nieuwe kennis en vaardigheden op te doen in een learning community. Ook ervaart ongeveer tachtig procent hier het netwerk te vergroten. Dat komt overeen met wat werkenden verlangen van een learning community. Ruim een derde (36,3%) van de deelnemers stapt in deze leeromgeving om kennis en vaardigheden te vergroten. Bijna een derde (32,5%) neemt eraan deel om het netwerk te vergroten.


6,7 miljard per jaar voor opleidingen

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam onderzochten welke rol deze leergemeenschappen spelen bij het levenslang leren. Werkgevers spenderen jaarlijks 6,7 miljard euro aan opleidingen, zonder dat duidelijk is welke impact dit heeft.
Learning communities zijn hybride leeromgevingen waar onderzoek, werken, innovatie en leren met elkaar verbonden zijn en waarbij publieke en private partijen met elkaar samenwerken. Ze zijn ook bekend onder namen als Living Lab, Field Lab en Center of Expertise.
Deelnemers kennen elkaar niet of niet goed, komen uit andere organisaties of hebben een andere achtergrond. Na deelname aan de community keren ze terug naar hun eigen organisaties.
Uit het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam komt ook naar voren dat deelnemers aan een learning community nauwelijks gedreven worden door het verbeteren van hun positie op de arbeidsmarkt. Ongeveer 6 procent van de deelnemers geeft aan dat deze overweging een rol speelt om mee te doen aan de leergemeenschap.
Een vierde motief om aan te haken bij de leergemeenschap is de mogelijkheid om mee te denken aan een maatschappelijk vraagstuk. Ruim driekwart van de respondenten gaf aan het gevoel te hebben dat dit ook daadwerkelijk gebeurt in een learning community.


Succesfactoren voor learning communities

Vorig jaar werd ook al onderzoek gedaan naar de learning communities, die de laatste jaren aan populariteit winnen. Op basis van tien jaar praktijkonderzoek benoemde het Breed Platform Arbeid vier succesfactoren voor learning communities. Dit platform bestaat uit lectoren van hogescholen die praktijkgericht onderzoek doen op het gebied van arbeid.
Learning communities die impact creëren hebben een overkoepelend doel waarin alle belanghebbenden het gezamenlijke belang vooropstellen. De tweede succesfactor is de structuur. Er is veel aandacht voor de rollen van deelnemers, wie waarbij is betrokken en de manier van aansturing.
De derde bouwsteen van een goede learning community is aandacht voor de procesmatige aspecten van samenwerking: hoe frequent en op welke wijze komen belanghebbenden samen? Als deelnemers de dialoog met elkaar aangaan en er plaats is voor reflectie op ieders rol en handelen, heeft dit een grote impact op het behalen van de beoogde uitkomsten.
Ten slotte is aandacht voor de cultuur binnen een learning community belangrijk: het creëren van een set gedeelde normen en waarden. Daarbij gaat over het stimuleren van een omgeving van wederzijds vertrouwen met ruimte voor experimenten en het maken van fouten.